Lista e kandidatëve nëpër salla sipas programeve

30 Gusht 2021
SHARE

Programi Teknologji ushqimore me bioteknologji (kliko),

Programi Prodhimtari bimore (kliko),

Programi Ekonomi e Bujqësisë (kliko),

Programi Mjekësi Veterinare (kliko).

Data e provimit: 01/09/2021 , Ora e provimit: 9:00

Për mbajtjen e provimeve dhe aktiviteteve tjera edukative, jemi të obliguar ti respektojmë udhëzimet e Institucioneve Shëndetësore për mbrojtje ndaj COVID-19:

Nuk do të lejohet hyrja në provim për kandidatët pa maskë mbrojtëse dhe me vete të posedojnë letërnjoftimin, pa të cilin nuk mund ti nënshtrohen provimit pranues.