Rezultatet përfundimtare të provimit pranues në konkursin plotësues Master 2022/23

26 Tetor 2022
SHARE

Rezultatet janë të paraqitura sipas programit studimor në të cilin kanë aplikuar aplikantët.

Programi Shkencat e aplikuara në zootekni (kliko),

Programi Bujqësi Urbane (kliko).

Raporti për Programin Ekonomia e bujqësisë dhe ushqimit, ( Bazuar në konkursin e shpallur me 13.10.2022, me Nr. Prot. 3/488, plotësimi i vendeve të lira me kandidatët që janë pranuar të bëhet sipas nenit II, pika 8.), (kliko)


Informatë:  Regjistrimi i kandidatëve të pranuar bëhet në Adiministraten Qendrore të UP-së (ndërtesa e Bibliotekës Universitare) më 02.11.2022 prej orës 09:00 - 12:00 dhe 13:00 - 15:00.

Dokumentet e nevojshme janë:

Fletergjistrimin e plotësuar i cili nxirret nga faqja https://apliko.uni-pr.edu/Regjistrimet.   
Dy fotografi( formati 4.5 x 6 cm) sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.
Sipas UA(MASHTI) Nr. 09/2021, të gjithë studentët që fillojnë studimet në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina" lirohen nga pagesa e tarifës së shkollimit kur e regjistrojnë semestrin për herë të parë