Ftesë për pjesëmarrje: "KarrieraUP" - këshilla dhe rrjetëzim me punëdhënësit

22 Nëntor 2021
SHARE

Të nderuar studentë dhe të diplomuar të UP-së,

Ju interesojnë kriteret e tregut të punës në fushën e studimit tuaj?
Dëshironi të dini më shumë për përgatitjen e mirëfilltë të dokumenteve për aplikim? Ju intereson çfarë vlerësojnë punëdhënësit në intervistë pune?

Tako virtualisht drejtorët ekzekutiv dhe menaxherët e burimeve njerëzore të nëntë institucioneve pjesëmarrëse dhe përfito nga këshillat që do të ofrojnë ata për përgatitjen tuaj sa më të mirë për tregun e punës.

Kur: Më 23 – 25 nëntor 2021
Ku: Në platformën “Meet”

Kuptoni çfarë të përfshini në CV kur nuk keni përvoje pune, çfarë e përbën një letër motivimi të mirë, sjelljet korrekte gjatë intervistës dhe përgatitjet e nevojshme, ndikimi në punësim i postimeve tuaja në rrjete sociale, rëndësia e vullnetarizmit dhe punës praktike, kriteret e tregut të punës, shembuj konkret nga puna e punëdhënësve me punëkërkues e gjithashtu edhe storie suksesi.

Konfirmoni pjesëmarrjen duke plotësuar format e aplikimit të cekura tek emri i institucionit pjesëmarrës.

Afati për aplikim: 21 nëntor 2021

 

Alexander Chapman

Znj.Anila Hajdari

Menaxhere e Burimeve Njerëzore dhe zbulimin e talentëve

23 nëntor 2021 (e marte)

10:00-11:00h

Konfirmo pjesëmarrjen:

https://docs.google.com/forms/d/1WTGJ-5jzUL3JEYZZeKCZE6T521cBe1EIA2dpxeklYEw/edit?usp=sharing

Linku i qasjes në prezantim: meet.google.com/nfe-qvqt-zns

 

Trepharm

Znj.Arlinda Vlasolli

Menaxhere e Departamentit të Burimeve Njerëzore

23 nëntor 2021 (e marte)

13:00-14:00h

Konfirmo pjesëmarrjen:

https://docs.google.com/forms/d/1fyfUrDKgBXKlIUWeMIjteYrIOhODgUzxbKiDsFx2GIg/edit?usp=sharing

Linku i qasjes në prezantim: meet.google.com/gpr-yuga-fie

 

Banka Kombëtare Tregtare

z. Valmir Zekaj

Ndihmës menaxher në Departamentin e Burimeve Njerëzore

23 nëntor 2021 (e marte)

15:00-16:00h

Konfirmo pjesëmarrjen:

https://docs.google.com/forms/d/1lVzyr1KIcTunCOL0Euw4UiCWOahQErpLZewq21H-C_U/edit?usp=sharing

Linku i qasjes në prezantim: meet.google.com/eoh-yaoo-srn

 

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

z. Lamir Thaçi

Zyra për Informim

24 nëntor 2021 (e mërkurë)

10:00-11:00h

Konfirmo pjesëmarrjen:

https://docs.google.com/forms/d/1qTZ4lXhLykA-t91f9sgIyv5Mct-TPlP1FNGGFGQWdJo/edit?usp=sharing

Linku i qasjes në prezantim: meet.google.com/mtm-imwg-xzt

 

Teach for Kosova

z. Samir Shahini

Drejtor menaxhues

24 nëntor 2021 (e mërkurë)

13:00-14:00h

Konfirmo pjesëmarrjen:

https://docs.google.com/forms/d/1e51B_aoWGVtilhEPAimm6UTf3P3I0dITQWpPP6MPzPs/edit?usp=sharing

Linku i qasjes në prezantim: meet.google.com/rsq-sven-yer
 

TEB

Znj. Teuta Abdullahu Bunjaku

Menaxhere e Departamentit të Burimeve Njerëzore

24 nëntor 2021 (e mërkurë)

15:00-16:00h

Konfirmo pjesëmarrjen:

https://docs.google.com/forms/d/1l4PpkOmYI3m3M6vXJRKuiiTTCtuw4mZ3bwpuLdwmT0w/edit?usp=sharing

Linku i qasjes në prezantim: meet.google.com/tcq-bpja-jpz

 

RTK

Znj. Ilire Zajmi

Qendra e Trajnimeve në RTK

25 nëntor 2021 (e enjte)

10:00-11:00h

Konfirmo pjesëmarrjen:

https://docs.google.com/forms/d/1jV7JXqUGXxhkOcg-C6x0Xm5nXUfE283c0CpLfe14t6M/edit?usp=sharing

Linku i qasjes në prezantim: meet.google.com/xox-goss-uqc
 

Meridian

z. Abdylkerim Ratkoceri

Menaxher i Departamentit të Burimeve Njerëzore

25 nëntor 2021 (e enjte)

13:00-14:00h

Konfirmo pjesëmarrjen:

https://docs.google.com/forms/d/1cNRe22bdsI7V9FXh_HSwAJtizoJOeh61XIWRz5uq-GA/edit?usp=sharing

Linku i qasjes në prezantim: meet.google.com/amb-wwxp-owi
 

Deloitte

Znj. Fahrije Osmani

Menaxhere e Departamentit të Burimeve Njerëzore

25 nëntor 2021 (e enjte)

15:00-16:00h

Konfirmo pjesëmarrjen:

https://docs.google.com/forms/d/1r7IccmE3ahS2mFvY0zlvF0Zx2RzexU2ZV3vB-bCsAMA/edit?usp=sharing

Linku i qasjes në prezantim: meet.google.com/car-qdbx-mhv