Mirë se vini në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë!

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Veterinarisë është institucioni i vetëm për arsimim të lartë në lëmin e Bujqësisë në Kosovë


Mobiliteti i stafit të FBV në Universitetin e Geisenheimit

Në kuadër të projektit K2 T2P të Erasmus+, një ekip prej katër mesimdhënësish të FBV, nën udheheqjen e Prof. dr. Hysen Bytyqi, koordinator i projektit në fjalë për U...

Më shumë

Njoftim

Njoftohen studentet e drejtimit  EB se provimi nga lënda “Bazat e shkencës se bimëve”, mbahet me datë 09. 12. 2019.
Provimi mbahet nga ora 1400,  në kabinetin 25 objekt...

Më shumë

APLIKO PËR PUNË PRAKTIKE NË ProCredit Bank

ProCredit Bank i fton të gjithë studentët të cilët i plotësojnë kriteret e shënuara më poshtë që të aplikojnë për praktikë gjatë sezonit dimëror në ProCredit Bank. Studentët e përzgjedhur, do të ca...

Më shumë

Datat e provimeve afati i Nëntorit 2019 për paraqitje të provimeve

Njoftohen studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë se SEMS do të jetë i hapur për paraqitjen e provimeve në afatin e Nëntorit 2019/20, prej datës 22.11.2019 deri më 27.11.2019.
<...

Më shumë

NJOFTIM për hapjen e SEMS për regjistrim të sem. dimëror të vitit akad. 2019/20

Njoftohen studentët e Universitetit të Prishtinës të cilët për herë të parë janë regjistruar në UP para vitit akademik 2019/20 dhe që nuk i kanë kryer obligimet administrative për regjistrim të sem...

Më shumë