• Mirë se vini në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë!

    Fakulteti i Bujqësisë dhe i Veterinarisë është institucioni i vetëm për arsimim të lartë në lëmin e Bujqësisë në Kosovë

ERASMUS+STAFF' MOBILITY

Call for Applications (Teaching and Training)

Deadline: Friday, 20th September, 2019
University of Prishtina – the Faculty of Agriculture and Veterinary (UP) announces a...

Më shumë

Konkurs plotësues - afati i dytë (II-të)

Konkurs plotësues - afati i dytë (II-të), për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë i konkursit për pranimin e studentëve në studimet themelore-bachelor në vitin akademik 2019/20 Më shumë

Vendimi për angazhimet e bashkëpunëtorëve të jashtëm në bazë konkursit nr. prot. 1/970, të datës 11.07.2019

Vendimi për angazhimet e bashkëpunëtorëve të jashtëm në bazë konkursit nr. prot. 1/970, të d...

Më shumë

SHOQATA E TË DIPLOMUARVE TË UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA” THIRRJE PËR PRAKTIKANTË-VULLNETARË

ALUMNI UP (AUP) është shoqatë e të diplomuarve të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”. Qëllimi i themelimit të AUP është krijimi i mundësive për alumni të UP-së për të dhënë k...

Më shumë

NJOFTIM: BONEVET Prishtina - Trajnime ne Elektronike dhe Mekanike

Ftohen studentët e Universitetit të Prishtinës – departamentet e Inxhinierisë Mekanike dhe Elektrike të bëhën pjesë e trajnimeve profesionale në:

✅ MEKANIKË – Trajnim në ...

Më shumë