• Mirë se vini në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë!!

    Fakulteti i Bujqësisë dhe i Veterinarisë është institucioni i vetëm për arsimim të lartë në lëmin e Bujqësisë në Kosovë

 

Portali universitar

Rezultatet përfundimtare të provimit pranues në FBV

Në linqet e më poshtme duke klikuar mbi to mundë të i shihni rezultatet e aplikantëve të pranuar dhe pa pranuar në FBV gjatë afatit të Korrikut  për vitin akademik 2018/2019. Rezultatet janë t...

Më shumë

Rezultatet preliminare të provimit pranues në FBV për vitin akademik 2018/19

Në linqet e më poshtme duke klikuar mbi to mundë të i shihni rezultatet e aplikantëve të pranuar dhe pa pranuar në FBV gjatë afatit të Korrikut  për vitin akademik 2018/2019. Rezultatet janë t...

Më shumë

Sallat ku mbahet provimi pranues në FBV

Provimi pranues në Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, mbahet me datë 19/07/2018 në orën 9:00.

Mbi kohën dhe vendin (sallën) e mbajtjes së provimit pranues:

Më shumë

THIRRJE PËR APLIKIM: EU SUMMER SCHOOL 2018

Brexit, EU Enlargement and regional cooperation in the Western Balkans: Challenges and Perspectives

17-19 Shtator 2018

Mundësi e mirë për aplikim!

Marrë...

Më shumë

Konkursi për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - baçelor në vitin akademik 2018/2019

Me rastin  e paraqitjes,   kandidatet  duhet  t'i  sjellin  këto  dokumente:

a) Ekstraktin e lindjes (...

Më shumë