Mirë se vini në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë!

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Veterinarisë është institucioni i vetëm për arsimim të lartë në lëmin e Bujqësisë në Kosovë


Vendim i komisionit për lirim nga pagesa e semestrave për vitin akademik 2020-2021

Më shumë

NJOFTIM/Hapja e SEMS për regjistrim të semestrave 2020/21

1.     Njoftohen studentët e të gjitha niveleve të studimeve në Universitetin e Prishtinës, se për herë të fundit në vitin akademik 2020/21 nga data 03.0.3.2021, ora 10.00 deri ...

Më shumë

Njoftim për fillimin e mësimit dhe regjistrimin e semestrit veror

Mësimi në Semestrin Veror 2020/2021 fillon me 15.02.2021

Ligjëratat, ushtrimet teorike, numerike si dhe laboratorike do të mbahen njëjtë si në Semestrin e kaluar (përjashtuar program...

Më shumë

ORARI I MBAJTJES SË MËSIMIT DHE GRUPET E STUDENTËVE PËR SEMESTRIN VEROR 2020/21

ORARI I MBAJTJES SË MËSIMIT DHE GRUPET E STUDENTËVE PËR SEMESTRIN VEROR 2020/21- Bachelor,(kliko)


Më shumë

LAJMËRIM/Provimi Shtetëror

Lajmërohen kandidatët që kanë kryer të gjitha provimet në programin studimor Mjekësi Veterinare se me datë 25 Shkurt (e Enjete) 2021 në ora 11:00, do të mbahet Provimi Shtetëror në hapësirat e Inst...

Më shumë