Mr.sc.Selim Kida

Administrator i fermës eksperimentale
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+37744 123 267
Administrator i fermës eksperimentale