MSc. Rrushe Dakaj

Zyrtare e lartë në shërbimin e studentve
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381(0) 38 603 668 , 603846
Zyrtare e lartë ne Shërbimin e studentve