Bsc.Petrit Koca

Zyrtar i shërbimit të studentëve
Fakluteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 603 846 ext; 122