Nurije Krasniqi

Asisitente teknike e Dekanit
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381 38 603 668 & +381 38 603 846
Asistente teknike e Dekanit