MSc.Muharrem Berisha

Laborant
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 603 846 , +377 44 (0) 218 910
Laborant