Bsc.Mexhid Haziri

Zyrtare në shërbimin e studentëve
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ext.222
Zyrtare në shërbimin e studentëve