Jur. dipl.Skender Musa

Sekretar
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ext.126 ; +377 (0) 44176 217
Sekretar i Fakultetit