Inxh.dipl.Ismet Ajvazi

Bibliotekist
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381 38 603 668
Bibliotekist