Hamdi Gashi

Mirëmbajtës i ngrohjes qendrore
Fakulteti i Bujqësisë & Veterinarisë
[email protected]
049 340 381
Mirëmbajtës i ngrohjes qendrore