Bsc.Zyhra Istogu

Zyrtare në shërbimin e studentëve
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 668
Zyrtare në shërbimin e studentëve