MSc. Nazim Merovci

Zyrtar i lartë i Finacave
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381 38 603 846 ext. 111 & 044 197 541
Zyrtar