Jur. dipl.Skender Musa
Sekretar
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ext.126 ; +377 (0) 44176 217

MSc. Nazim Merovci
Zyrtar i lartë i Finacave
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381 38 603 846 ext. 111 & 044 197 541

MSc. Rrushe Dakaj
Zyrtare e lartë në shërbimin e studentve
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381(0) 38 603 668 , 603846

Dr. Sc. Avni Behluli
Administrator i Resurseve Gjenetike Bimore
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, Banka Gjentike e Kosovës - Resurset Bimore
[email protected]
+381 (0) 38 603 668 ext.132 & +377 44 233 618

Mr.sc.Selim Kida
Administrator i fermës eksperimentale
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]il.com
+37744 123 267

Bsc.Petrit Koca
Zyrtar i shërbimit të studentëve
Fakluteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 603 846 ext; 122

Inxh.dipl.Ismet Ajvazi
Bibliotekist
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381 38 603 668

Bsc.Mexhid Haziri
Zyrtare në shërbimin e studentëve
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ext.222

Bsc.ing.Bekim Selimi
Zyrtar i TI-së
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 668 ext. 111

MSc.Muharrem Berisha
Laborant
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 603 846 , +377 44 (0) 218 910

Hamdi Gashi
Mirëmbajtës i ngrohjes qendrore
Fakulteti i Bujqësisë & Veterinarisë
[email protected]
049 340 381

Vera Godeni
Administratore
Fakulteti i Bujqësisë & Veterinarisë
[email protected]
+381 (038) 603 846