Prof. Dr. Shukri Sh. Fetahu

Profesor i rregullt
Prodhimtari Bimore
[email protected]
+381(0) 38 603 846 ext.132

Ligjeron në lëndët për bachelor:

  • Gjenetikë ,
  • Gjenetikë me seleksionim , 
  • Bazat e prodhimit të farës. 
Ligjeron në lëndët për master:
  • Prodhimi i Farës,
  • Gjenetikë e bimëve . 


Cv & Publikimet

Shqip
English