Prof. Dr. Mujë Gjonbalaj

Profesor i rregullt
Agroekonomisë
[email protected]
+381(0) 38 603 846
Ligjeron në lëndët për bachelor:
  • Ekonomika e veterinarisë,
  • Projektet në bujqësi,
  • Statistikë,
Ligjeron në lëndët për master:

  • Biometrikë me statistikë,
  • Statistikë aplikative,
  • Menaxhimi i dijes, Menaxhimi i burimeve njerëzore,
  • Metodat e vlerësimit të projekteve .

Cv & Publikimet