Prof. Dr. Hajrip Mehmeti

Profesor i rregullt
Departamenti i Blegtorisë
[email protected]
044131403

Ligjeron në lëndët për bachelor:

Blegtori e veçantë  ,

Sistemet prodhuese të gjedhit , Ripërtypësit e imët , Prodhimtaria blegtorale.

Ligjeron në lëndët për master:

Mbarështimi i ripërtypësve,
Metodat e kultivimit dhe përmirësimit racor të kafshëve.


Cv & Publikimet