Prof.Ass.Dr.Adem Rama

Profesor asistent
Mjekësi Veterinare
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ext.109
Ligjeron në lëndët:
  • Farmakologji I,
  • Farmakologji II,
  • Toksikologji,
  • Historia e Mjekësisë Veterinare,
  • Farmakoterapeutikët.

Cv & Publikimet