Prof. Dr. Ragip Kastrati

Profesor i rregullt
Bioteknologja në zootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ,+377(0) 44 175 279

Ligjeron në lëndët për bachelor:

  • Të ushqyerit e kafshëve,
  • Të ushqyerit e kafshëve ,
  • Prodhimtaria blegtorale.

Cv & Publikimet