Prof. Ass. Dr. Izedin Goga

Profesor Asistent
Mjekësi Veterinare
[email protected]
038603846
Ligjeron në lëndët :

    Epidemologjia dhe sëmundjet infektive I,
    Imunologji,
    Diagnoza e sëmundjeve infektive,
    Patogjeneza e Semundjeve Virale: Baza molekulare.

Cv & Publikimet
Shqip
English