Prof. Ass. Dr. Dukagjin Zeka

Profesor asistent
Prodhimtari Bimore
[email protected]
038 603 846
Ligjeron në lëndët për bachelor:

    Bioteknologji e bimëve  ,
    Bazat e shkencës së bimëve .

Ligjeron në lëndët për master:

    Bashkeveprimi bime-mjedis,
    Bioinformatika  ,
    Sistemet e prodhimit të bimeve.


 Cv & Publikimet