Dr. sc. Ass. Muhamet Zogaj

Asistentë
Prodhimtari Bimore
[email protected]
+ 381 (0) 38 540 668
Asistentë në lëndët :
  • Bazat e shkencës së tokës I ,
  • Bazat e  shkencës së tokës II .

Cv & Publikimet