Mr.sc. Muhamet Zogaj,ass.

Asistentë
Bazat e shkencës së tokës I , II & Të ushqyerit mineral dhe plehrimi i bimëve
[email protected]
+ 381 (0) 38 540 668
Asistentë në lëndët :
  • Bazat e shkencës së tokës I ,
  • Bazat e  shkencës së tokës II .

Cv & Publikimet