Prof. Ass. Dr. Jehona Shkodra

Profesor asistent
Agro Ekonomisë
[email protected]
+381(0) 38 603 846
Ligjeron në lëndët :
  •  Banka dhe sistemi kreditor (Bsc. A),  
  •  Kontabiliteti bujqësor (Bsc. A),  
  •  Bazat e  ekonomisë (Bsc.PB),  
  •  Financat në Bujqësi (Bsc. A), 
  •  Menaxhimi i ndërmarrjeve bujqësore (Bsc. A).
  • Menaxhimi i zhvillimit rural (Msc. A)

Cv & Publikimet