Dr. sc. Ass. Iliriana Miftari

Asistentë
Agroekonomisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846
Ushtrimet i mban në lëndët :
  • Statistikë (Bsc. + V),
  • Matematikë me Statistikë (Bsc.),
  • Ekonomika e veterinarisë (Bsc.+V),
  • Biometrikë me Statistikë (Msc.),
  • Menaxhimi i fermës dhe agrobisnesit  (Bsc. A),
  • Statistikë aplikative (Msc. A),
  • Bujqësia si degë e ekonomisë (Bsc. A),
  • Organizimi, menaxhimi dhe marketingu në sektorin e ushqimeve (Bsc. A), 
  •  Politikat Bujqësore (Bsc.),
  • Marketingu i avancuar agroushqimor (Msc.).
CV & Publikimet