Prof. Ass. Dr. Imer Haziri

Profesor asistent
Veterinarisë
[email protected]
+381(0) 38 603 846
Profesor  në lëndët :
1.       Anatomia Topografike dhe  Aplikative (MV);
2.       Biokimia I  (O) (MV);
3.       Biokimia dhe bioteknologjia e përgjithshme (O) TUBT;
4.       Biokimia II (O) (MV).


Cv & Publikimet