Dr. sc. Ass. Blerta Mehmedi

Asistentë
Bioteknologjia në zeootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846
Ushtrimet i mbanë në lëndët :
  • Blegtori e përgjithshme,
  • Bazat e prodhimtarisë blegtorale,
  • Blegtori e veçantë, 
  • Sistemet prodhuese të gjedhit,  
  • Mbarështimi i ripërtypësve,  
  • Ripërtypësit e imët.
Cv & Publikimet