Prof. Dr. Sali Aliu

Profesor i rregullt
Prodhimtari Bimore
[email protected]
+381(0) 38 603 846 ext.130
Ligjeron në lëndët për bachelor:
  • Hyrje ne shkencen bimore -I-,
  • Hyrje ne Permirsimin Gjenetik te Bimeve .


Ligjeron në lëndën për master:

  • Fiziologji e bimeve ,
  •  Metodologjia ne Permirsimin Gjenetik te Bimeve ,
  • Resurset Gjenetike Bimore .
Cv & Publikimet