Prof. Ass. Dr. Xhavit Ramadani

Profesor asistent
Teknologji ushqimore
[email protected]
+381(0) 38 603 846 ; +377 (0) 44 219 164

Ligjeron në lëndët për bachelor :

 
  • Përpunimi i prodhimeve blegtorale,
  • Higjiena dhe teknologjia e qumështit dhe prodhimeve të qumështit,
  • Njohja dhe përpunimi i prodhimeve bujqësore.
Ligjeron në lëndët për master:
  • Përpunimi i mishit ,
  • Përpunimi i qumështit.
Cv & Publikimet