Prof.Dr.Sylë Sylanaj

Profesor i rregullt
Pemtari me Vreshtari
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ext.124

Ligjeron në lëndët për bachelor :

  • Rregullimi i ambientit jetësor , 
  • Bazat e prodhimtarisë pemëtare,
  • Prodhimtaria Pemërare -vreshtare ,
  • Prodhimi i fidanëve pemtare-vreshtare. 

Ligjeron në lëndët për master:

  • Prodhimi i fidanëve,
  • Agropomoteknika.
Cv & Publikimet