Prof. Dr. Hysen Bytyqi

Profesor i rregullt
Bioteknologji në Zootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 , +377(0) 44 196 235
 Ligjeron në lëndët për bachelor:
  • Blegtori e përgjithshme, 
  •  Seleksionimi dhe fisnikërimi i kafshëve,
  • Bazat e prodhimtarisë blegtorale .                
Ligjeron në lëndët për master:
  •  Biometrikë me statistikë, 
  •  Mbarështimi i ripërtypësve, 
  •  Prodhimi dhe riprodhimi i kafshëve . 
  Cv & Publikimet
  Shqip
  English