Prof.Ass.Dr.Fatgzim Latifi

Profesor Asistent
Mjekësi Veterinare
[email protected]
+381(0) 38 603 846 ext.110
Departamenti i Veterinarisë

Ligjeron në lëndët :
  • Anatomi I,
  • Anatomi II,
  • Anatomi III,
  • Anatomi topografike aplikative,
  • Histologji I,
  • Histologji II,Terminologjia mjekësore veterinare.
Departamenti i Agroekonomisë

Programi Ekonomia e Bujqësisë

Ligjeron në lëndën:
  • Bazat e Zoologjisë, Anatomisë dhe Fiziologjisë së kafshëve shtëpiake.

Cv & Publikimet