Prof. Asoc. Dr. Skender Muji

Profesor i asocuar
Bioteknologjia në zeootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ext.106

Ligjeron në lëndët për bachelor:

  • Zoohigjienë ,
  • Higjienë e mjedisit dhe kafshëve ,
  • Biologji e kafshëve të laboratorit , 

Ligjeron në lëndën për master:


  • Higjienë dhe etologji e kafshëve.
 Cv & Publikimet
Shqip
English