Prof. Asoc. Dr. Salih Salihu

Profesor i asocuar
Prodhimtari Bimore
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Ligjeron në lëndët për bachelor:

  • Përpunimi i drithërave dhe perimeve ,
  • Njohja dhe përpunimi i prodhimeve bujqësore.
Ligjeron në lëndët për master:
  • Teknologji e përpunimit të drithërave ,
  • Shërbimet këshillimore ,
  •  Biometrikë me statistikë.

 Cv & Publikimet