Prof. Asoc. Dr. Mustafë Pllana

Profesor i asocuar
Agro Ekonomisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Ligjeron në lëndët për bachelor:

  •       Bazat e ekonomisë,  
  •    Marketingu agroushqimor , 
  •    Kalkulimet dhe analiza financiare,
  •   Tregu ndërkombëtar i ushqimeve,  
  •    Financat në bujqësi ,  
  •    Bujqësia si dege e ekonomisë .

Ligjeron në lëndët për master:

  • Ekonomia aplikative,
  • Marketingu i avancuar agroushqimor.
 Cv & Publikimet