Prof. Asoc. Dr. Muhamet Kamberi

Profesor i asocuar
Bioteknologja në zootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Ligjeron në lëndët për bachelor:

  • Të ushqyerit e kafshëve ,
  • Shkenca e aplikuar e ushqimeve ,

Ligjeron në lëndën për master:

  • Sistemet e vlerësimit të ushqimeve .

 Cv & Publikimet