Prof. Asoc. Dr. Mentor Thaqi

Profesor i asocuar
Mekanizimi i prodhimtarisë blegtorale & Mekanizimi në pemëtari vreshtari (Bsc. P-V)
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Ligjeron në lëndët për bachelor:

  • Mekanizimi i prodhimtarisë blegtorale ,
  •  Mekanizimi në pemëtari vreshtari.

 Cv & Publikimet