Prof. Ass. Dr. Fadil Musa

Profesor asistent
Mbrotje e Bimëve
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Ligjeron në lëndët për bachelor:

  •       Bazat e Entomologjisë ,
  •       Mbrojtja integrale ,
  •       Virusologji,
  •       Dëmtuesit e depove,
  •       Mbrojtja e bimëve,
  •       Mbrojtja e pemëve dhe hardhisë.
Cv & Publikimet