Prof.Asoc.Dr.Driton Sylejmani

Profesor i asocuar
Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846
Ligjeron  në lëndët :
  • Mikrobiologji e veçant,
  • Mikrobiologji
  • Shoqërimi i dobishëm i bimëve dhe Mikrobiologji,
  • Ekologji molekulare e mikroorganizmave të tokës
  • Kompusti dhe teknologjia.

 Cv & Publikimet