Prof. Dr. Bajram Berisha

Profesor i rregullt
Bioteknologjia në zootekni & Veterinari
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Ligjeron në lëndët për bachelor:

  • Fiziologji,  
  • Gjenetikë shtazore. 

Ligjeron në lëndët për master:

  • Bioteknologji shtazore,  
  • Fiziologji.
Ligjëron në lëndët për doktoratë:
  • Bioteknologji animale,
  • Journal club.

Bajram Berisha “Profesor vizitor” në Universitetin Teknik të Munihut, Gjermani (www.tum.de)
Prof. Bajram Berisha qëndron aktualisht (semestri veror 2014/2015) në cilësinë e “Profesorit vizitor” në katedrën e Fiziologjisë të Universitetit Teknik të Munihut (TUM) ne Gjermani.
Për informata plotësuese rreth aktivitetit akademik dhe shkencor të Prof. Bajram Berisha ne Universitetin Teknik te Munihut shihni ueb faqet http://physio.wzw.tum.de dhe për ligjerat e tij ne TUM (kliko).Cv & Publikimet
Shqip
English