Prof. Asoc. Dr. Arben Mehmeti

Profesor i asocuar
Mbrotje e Bimëve
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Ligjeron në lëndët për bachelor:

  • Bazat e ekologjisë bujqësore ,
  • Bazat e herbologjisë,
  • Bimët foragjere dhe helmuese, 
  • Mbrojtja e bimëve.

Ligjeron në lëndën për master:

  • Barërat e këqija.
 Cv &  Publikimet