Personeli akademik

Prof. Dr. Shukri Sh. Fetahu
Profesor i rregullt
Prodhimtari Bimore
[email protected]
+381(0) 38 603 846 ext.132

Prof. Dr. Ragip Kastrati
Profesor i rregullt
Bioteknologja në zootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ,+377(0) 44 175 279

Prof. Dr. Nuridin Mestani
Profesor i rregullt
Bioteknologja në zootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ext.121

Prof. Dr. Xhevdet Elezi
Profesor i rregullt
Studimi i Tokës
[email protected]
+381(0) 38 603 846 , +377 (0) 44 504 321

Prof. Dr. Mujë Gjonbalaj
Profesor i rregullt
Agroekonomisë
[email protected]
+381(0) 38 603 846

Prof. Dr. Hajrip Mehmeti
Profesor i rregullt
Departamenti i Blegtorisë
[email protected]
044131403

Prof. Dr. Skender Kaçiu
Profesor i rregullt
Prodhimtari Bimore
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ext.223,

Prof. Dr. Bajram Berisha
Profesor i rregullt
Bioteknologjia në zootekni & Veterinari
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Dr. Imer Rusinovci
Profesor i rregullt
Prodhimtari Bimore
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Dr. Hysen Bytyqi
Profesor i rregullt
Bioteknologji në Zootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 , +377(0) 44 196 235

Prof. Dr. Afrim Hamidi
Profesor i rregullt
Mjkësi Veterinare
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Dr. Sali Aliu
Profesor i rregullt
Prodhimtari Bimore
[email protected]
+381(0) 38 603 846 ext.130

Prof. Dr. Kurtesh Sherifi
Profesor i rregullt
Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 , +377(0) 44 177 064

Prof. Dr. Skender Muji
Profesor i rregullt
Bioteknologjia në zeootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ext.106

Prof. Asoc. Dr. Mentor Thaqi
Profesor i asocuar
Mekanizimi i prodhimtarisë blegtorale & Mekanizimi në pemëtari vreshtari (Bsc. P-V)
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Asoc. Dr. Salih Salihu
Profesor i asocuar
Prodhimtari Bimore
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Asoc. Dr. Bedri Dragusha
Profesor i asocuar
Pemëtari - Vreshtari
[email protected]
+381(0) 38 603 846 ext.221, +377 (0) 44 124 959

Prof. Asoc. Dr. Muhamet Kamberi
Profesor i asocuar
Bioteknologja në zootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Asoc. Dr. Avni Robaj
Profesor i asocuar
Veterinarisë
[email protected]
+381(0) 38 603 846

Prof. Asoc. Dr. Arben Mehmeti
Profesor i asocuar
Mbrotje e Bimëve
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Asoc. Dr. Behlul Behluli
Profesor i asocuar
Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Asoc. Dr. Driton Sylejmani
Profesor i asocuar
Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Asoc. Dr. Arben Musliu
Profesor i asocuar
Agro Ekonomi
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Asoc. Dr. Mustafë Pllana
Profesor i asocuar
Agro Ekonomisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Asoc. Dr. Agim Rexhepi
Profesor i asocuar
Mjekësi Veterinare
[email protected]
+381 (0) 38 601 175

Prof. Ass. Dr. Fadil Musa
Profesor asistent
Mbrotje e Bimëve
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Ass. Dr. Fatgzim Latifi
Profesor Asistent
Mjekësi Veterinare
[email protected]
+381(0) 38 603 846 ext.110

Prof. Asoc. Dr. Alltane Kryeziu
Profesor asocuar
Bioteknologja në zootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Ass. Dr. Xhavit Ramadani
Profesor asistent
Teknologji ushqimore
[email protected]
+381(0) 38 603 846 ; +377 (0) 44 219 164

Prof. Ass. Dr. Bardhyl Noci
Profesor asistent
Mjekësi Veterinare
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Ass. Dr. Jehona Shkodra
Profesor asistent
Agro Ekonomisë
[email protected]
+381(0) 38 603 846

Prof. Ass. Dr. Vahid Avdiu
Profesor Asistent
Pmetari-Vreshtari
[email protected]
038 603 846

Prof. Ass. Dr. Imer Haziri
Profesor asistent
Veterinarisë
[email protected]
+381(0) 38 603 846

Prof. Ass. Dr. Njazi Bytyqi
Profesor asistent
Departamenti i Agroekonomisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Ass. Dr. Dukagjin Zeka
Profesor asistent
Prodhimtari Bimore
[email protected]
038 603 846

Prof. Ass. Dr. Arbenita Hasani
Profesor asistent
Teknologji ushqimore
[email protected]
038 603 846

Prof. Ass. Dr. Mentor Alishani
Profesor asistent
Mjekësi Veterinare
[email protected]
038 6038 846

Prof. Ass. Dr. Izedin Goga
Profesor Asistent
Mjekësi Veterinare
[email protected]
038603846

Dr. sc. Ass. Driton Çaushi
Asistentë
Veterinarisë
[email protected]
+381(0) 38 603 846

Dr. sc. Ass. Blerta Mehmedi
Asistentë
Bioteknologjia në zeootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Dr. sc. Ass. Iliriana Miftari
Asistentë
Agroekonomisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Ass. Dr. Muhamet Zogaj
Profesor asistent
Prodhimtari Bimore
[email protected]
+ 381 (0) 38 540 668

Dr. sc. Ass. Hamdi Aliu
Asistentë
Mjekësi Veterinare
[email protected]
038 603 846

Prof. Ass. Dr. Rreze Gecaj
Profesor asistent
Bioteknologja në zootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Dr. sc. Asis. Egzon Zhitia
Asistentë
Mjekësi Veterinare
[email protected]
038 603 846

Inxh. i dipl. Ass. Reshat Ymeri
Asistentë
Bazat e makinave në bujqësi
[email protected]
+381(0) 38 603 846