Personeli akademik

Prof.Dr.Sylë Sylanaj
Profesor i rregullt
Pemtari me Vreshtari
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ext.124

Prof. Dr.Ragip Kastrati
Profesor i rregullt
Bioteknologja në zootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ,+377(0) 44 175 279

Prof.Dr. Nuridin Mestani
Profesor i rregullt
Bioteknologja në zootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ext.121

Prof. Dr. Xhevdet Elezi
Profesor i rregullt
Studimi i Tokës
[email protected]
+381(0) 38 603 846 , +377 (0) 44 504 321

Prof.Dr. Mujë Gjonbalaj
Profesor i rregullt
Agroekonomisë
[email protected]
+381(0) 38 603 846

Prof.Dr.Shukri Sh. Fetahu
Profesor i rregullt
Prodhimtari Bimore
[email protected]
+381(0) 38 603 846 ext.132

Prof.Dr. Hajrip Mehmeti
Profesor i rregullt
Departamenti i Blegtorisë
[email protected]
044131403

Prof.Dr.Skender Kaçiu
Profesor i rregullt
Prodhimtari Bimore
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ext.223,

Prof.Dr.Bajram Berisha
Profesor i rregullt
Bioteknologjia në zootekni & Veterinari
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Dr. Imer Rusinovci
Profesor i rregullt
Prodhimtari Bimore
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof.Asoc.Dr. Skender Muji
Profesor i asocuar
Bioteknologjia në zeootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ext.106

Prof.Dr. Hysen Bytyqi
Profesor i rregullt
Bioteknologji në Zootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 , +377(0) 44 196 235

Prof.Asoc.Dr. Kurtesh Sherifi
Profesor i asocuar
Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 , +377(0) 44 177 064

Prof.Dr. Afrim Hamidi
Profesor i rregullt
Mjkësi Veterinare
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof.Asoc.Dr. Mentor Thaqi
Profesor i asocuar
Mekanizimi i prodhimtarisë blegtorale & Mekanizimi në pemëtari vreshtari (Bsc. P-V)
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof.Dr.Sali Aliu
Profesor i rregullt
Prodhimtari Bimore
[email protected]
+381(0) 38 603 846 ext.130

Prof.Asoc.Dr. Salih Salihu
Profesor i asocuar
Prodhimtari Bimore
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof.Asoc.Dr.Bedri Dragusha
Profesor i asocuar
Pemëtari - Vreshtari
[email protected]
+381(0) 38 603 846 ext.221, +377 (0) 44 124 959

Prof.Asoc.Dr. Muhamet Kamberi
Profesor i asocuar
Bioteknologja në zootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof.Asoc.Dr.Avni Robaj
Profesor i asocuar
Veterinarisë
[email protected]
+381(0) 38 603 846

Prof.Asoc.Dr.Arben Mehmeti
Profesor i asocuar
Mbrotje e Bimëve
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof.Ass.Dr.Mustafë Pllana
Profesor asistent
Agroekonomisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof.Ass.Dr.Alltane Kryeziu
Profesor asistent
Bioteknologja në zootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof.Ass.Dr.Fadil Musa
Profesor asistent
Mbrotje e Bimëve
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Asoc.Dr.Behlul Behluli
Profesor i asocuar
Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof.Ass.Dr.Xhavit Ramadani
Profesor asistent
Teknologji ushqimore
[email protected]
+381(0) 38 603 846 ; +377 (0) 44 219 164

Prof.Ass.Dr.Fatgzim Latifi
Profesor Asistent
Mjekësi Veterinare
[email protected]
+381(0) 38 603 846 ext.110

Prof.Asoc.Dr.Driton Sylejmani
Profesor i asocuar
Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Ass. Dr. Arben Musliu
Profesor asistent
Agro Ekonomi
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof.Ass.Dr.Agim Rexhepi
Profesor asistent
Mjekësi Veterinare
[email protected]
+381 (0) 38 601 175 , +377(0)44 171 780

Prof.Ass.Dr.Adem Rama
Profesor asistent
Mjekësi Veterinare
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ext.109

Prof.Ass.Dr.Bardhyl Noci
Profesor asistent
Mjekësi Veterinare
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Prof. Ass. Dr. Jehona Shkodra
Profesor asistent
Agroekonomisë
[email protected]
+381(0) 38 603 846

Dr.sc. Ass. Imer Haziri
Asistentë
Veterinarisë
[email protected]
+381(0) 38 603 846

Prof. Ass. Dr. Njazi Bytyqi
Profesor asistent
Departamenti i Agroekonomisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Dr.sc.Ass. Driton Çaushi
Asistentë
Veterinarisë
[email protected]
+381(0) 38 603 846

Dr. sc. Ass.Blerta Mehmedi
Asistente
Bioteknologjia në zeootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Mr.sc. Muhamet Zogaj,ass.
Asistentë
Bazat e shkencës së tokës I , II & Të ushqyerit mineral dhe plehrimi i bimëve
[email protected]
+ 381 (0) 38 540 668

Mr.sc.Ass. Iliriana Miftari
Asistente
Agroekonomisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

MSc.Rreze Gecaj
Asistente
Bioteknologja në zootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Inxh. i dipl. Reshat Ymeri, ass.
Asistentë
Bazat e makinave në bujqësi
[email protected]
+381(0) 38 603 846