Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Universitetit të Prishtinës për vitin akademik 2012-2013

  Universiteti i Prishtinës, në bazë të Vendimit të Këshillit Drejtues, nr. ref. 3/407, të datës 23.11.2012, shpall:
   
  Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Universitetit të Prishtinës për vitin akademik 2012-2013

  Të drejtë lirimi nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2012-2013 në Universitetin e Prishtinës kanë:
   1. Studentët, familjet e të cilëve janë në asistencë sociale;
   2. Studentët të cilët janë invalidë të luftës (qofshin ata ushtarakë apo civilë);
   3. Studentët që kanë mbetur pa njërin prind si pasojë e luftës (gjatë periudhës 1.1.1998 - 12.6.1999);
   4. Studentët me aftësi të kufizuara fizike;
   5. Njëri nga tre ose më shumë studentët e së njëjtës familje të ngushtë që studiojnë në Universitetin e Prishtinës.
   
  Të gjithë studentët duhet të paraqesin:
   - Kërkesë për lirim nga pagesa e semestrit.
   
  1. Studentët, familjet e të cilëve janë në asistencë sociale, i paraqesin edhe:
   a. Kopjen e vërtetuar të vendimit të ndihmës sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale;
   b. Vërtetimin e Qendrës për Punë Sociale për familjen dhe studentin (forma shkarkohet nga ueb-faqja ose merret në QPS në Komunë);
   c. Kopjen e letërnjoftimit të bartësit të ndihmës sociale;
   d. Kopjen e letërnjoftimit të studentit/es;
   e. Certifikatën e lindjes së studentit/es.
   
  2. Studentët që janë invalidë të luftës (ushtarakë apo civilë) i paraqesin edhe:
   a. Kopjen e vërtetuar të vendimit të pensionit për invalid të luftës apo invalid civil të luftës nga Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale ose nga komuna përkatëse;
   b. Kopjen e letërnjoftimit të studentit/es invalid.

  3. Studentët që kanë mbetur pa njërin prind si pasojë e luftës i paraqesin edhe:
   a. Kopjen e vërtetuar të vendimit për njohjen e statusit të familjes së dëshmorit apo viktimës civile nga Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale ose nga komuna përkatëse;
   b. Kopjen e letërnjoftimit të bartësit të statusit të familjes së dëshmorit/viktimës civile;
   c. Kopjen e letërnjoftimit të studentit/es;
   d. Certifikatën e lindjes së studentit/es.
   
  4. Studentët me aftësi të kufizuara fizike i paraqesin edhe:
   a. Kopjen e vërtetuar të vendimit për njohjen e statusit person me aftësi të kufizuara fizike nga Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale ose nga shoqatat e licencuara të personave me aftësi të kufizuara;
   b. Kopjen e letërnjoftimit të studentit/es.
   
  5. Njëri nga tre ose më shumë studentët e së njëjtës familje të ngushtë që studiojnë në Universitetin e Prishtinës i paraqet:
   a. Certifikatat e lindjes së studentëve;
   b. Vërtetimet e të gjithë studentëve për regjistrimin në vitin akademik
   2012-2013, përveç të studentit i cili paraqet kërkesë për lirim.
   
  Dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen në administratën e fakultetit përkatës.
   Kërkesat dhe dokumentacionin e pranuar fakultetet ia dorëzojnë Komisionit për lirim në Rektoratin e Universitetit të Prishtinës.
   Me rastin e paraqitjes për lirim nga pagesa e semestrit, studentët duhet t’i sjellin vetëm dokumentet origjinale.
  Afati i konkurrimit është prej datës 3.12.2012 deri më 17.12.2012.
  Format e nevojshme për konkurrim gjenden në ueb-faqen e Universitetit të Prishtinës: www.uni-pr.edu, nga e cila mund të nxirren, të plotësohen dhe pastaj të vërtetohen nga organet gjegjëse.
   

Arkiva e lajmeve

«dhjetor»
MaEnPrShDi
2526272829301
23 4 5678
9 101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345