Kontakt

Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
Bulevardi " Bill Clinton " P.N.
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel.: +381(0)38 603 668
Fax. +381(0)38 603 102
Mail. fbv@uni-pr.edu