Bioteknologji në Zootekni

Syllabuset dhe Programi i studimit

Drejtimi : MENAXHIMI I BIZNESIT NË ZOOTEKNI -
Niveli Bachelor ( kliko)

               APLIKIMI I  SHKENCËS NË ZOOTEKNI -
Niveli Master  ( kliko)