Prodekan për çështje mësimore

Prof. Asoc. Dr. Alltane KRYEZIU

Tel : +381 38 603 947
 fax ; +381 38 603 102
 e-mail : [email protected]