Prodekan për çështje mësimore

Prof. Asoc. Dr. Mentor THAQI

Prodekan për çështjen mësimore në Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë


Tel : +381 38 603 947
 fax ; +381 38 603 102
 e-mail : [email protected]