Prodekan për Mjekësi Veterinare

Prof. Dr.  Afrim Hamidi
Prodekan për Mjekësi Veterinare në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë


Tel: +381 38 603 947 
fax ;+381 38 603 102
e-mail :
[email protected]