Prodekan për Mjekësi Veterinare

Prof. Ass. Dr. Mentor ALISHANI

Tel: +381 38 603 947 
fax ;+381 38 603 102
e-mail : [email protected]