Prodekan për çështje financiare

Prof. Dr. Hajrip MEHMETI

Prodekan për çështje financiare në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë


Tel: +381 38 603 947 
fax ;+381 38 603 102
e-mail :
[email protected]