Dekani


 
Ud. Prof. Dr. Imer Rusinovci

 
Dekan i Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë

Tel ; +381 38 603 700
 +381 38 603 846
fax ; +381 38 603 102

e-mail : [email protected]